Już 6 lutego 2023 r. o godz. 10:00 startujemy z rekrutacją na I rok ODKRYWCÓW i rekrutacją uzupełniającą do modułu MATMALAND. 

Słuchaczami Uniwersytetu dziecięcego UJW (niezależnie od wybranego modułu), mogą zostać dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Polkowice.

Aby zostać ODKRYWCĄ, trzeba być uczniem klas II-V szkoły podstawowej. Zajęcia w module odbywają się w weekendy w siedzibie Uczelni przy ul. Skalników 6b. „Nauka” w module trwa maksymalnie dwa lata kalendarzowe. Słuchacze uczestniczą w warsztatach, eksperymentują i doświadczają, dobrze się przy tym bawiąc. Najczęstszą formą spotkań są zajęcia warsztatowe, w małych, 15-20 osobowych grupach. W module ODKRYWCY, dzieci poznają różne dziedziny i dyscypliny naukowe, spotykają ciekawych ludzi, pasjonatów i popularyzatorów nauki oraz rozwijają swoje zainteresowania.

Do modułu MATMALAND mogą dołączyć dzieci będące uczniami klas IV-V szkoły podstawowej. To zajęcia dla tych, którzy chcą poznać matematykę od innej strony niż w szkole. Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne gry, przyrządy i doświadczenia matematyczne. Zajęcia w module nie są korepetycjami. Mają za zadanie rozwijać, otwierać i trenować umysły młodych słuchaczy. Warsztaty odbywają się w Uczelni w czwartki trwają 60 min.

Organizatorzy

Logo Uczelnia Jana Wyżykowskiegp
logo GMINA POLKOWICE - Serce Zagłębia Miedziowego

Polish your English!

Naukowe paliwo