Uniwersytet Dziecięcy UJW działa przy Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2017 r. i finansowany jest z budżetu Gminy Polkowice.  Od 2021 r. poszerza swoją działalność o dodatkowe moduły edukacyjne: ODKRYWCY, JĘZYKOWCY, MATMALAND.

Idea

Rozwijanie nawyków i umiejętności dzieci poprzez:

 • aktywne formy nauczania
 • innowacyjne metody
 • interakcyjne narzędzia
 • nietuzinkowe zajęcia warsztatowe i laboratoryjne
 • wycieczki edukacyjne

Cel

 • promowanie Nauki i chęci zdobywania wiedzy
 • rozwój uzdolnień i zainteresowań
 • zaspokajanie potrzeb poznawczych
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych
 • wspieranie dzieci uzdolnionych
 • rozwijanie umiejętności językowych
 • pogłębianie wiedzy matematycznej
 • pokazanie atutów znajomości matematyki w życiu codziennym

Moduły edukacyjne

 • Odkrywcy
 • Językowcy
 • Matmaland

Zadania modułów realizowane są od stycznia do grudnia.

Moduł Odkrywcy

Uczestnikami modułu Odkrywcy mogą być dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas III-VI szkoły podstawowej na terenie gminy Polkowice.

Młodzi Odkrywcy uczestniczą w warsztatach, poznając tajniki nauki oraz ciekawostki otaczającego nas świata. Podczas wykładów mają możliwość spotykać się z pasjonatami z różnych dyscyplin naukowych. Dzieci wyjeżdżają także na wycieczki edukacyjne związane tematycznie z określoną dziedziną nauki. W trakcie zajęć zgłębiają zawiłości astronomii, przyrody, chemii, mechaniki, ekologii, anatomii i wielu innych dziedzin.

Zajęcia odbywają się w Uczelni Jana Wyżykowskiego przy ul. Skalników 6b w Polkowicach, w soboty, wg. ustalonego harmonogramu zjazdów.

Moduł Językowcy

Uczestnikami modułu, zwanymi dalej słuchaczami, mogą być dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas IV-VII szkoły podstawowej na terenie gminy Polkowice.

Słuchacze modułu mają możliwość zgłębiać nawyki posługiwania się językiem angielskim i niemieckim oraz nauczyć się od podstaw języka rosyjskiego. W nauce języków obcych  stawia się nacisk na aktywne formy prowadzenia lektoratów oraz użycie rozmaitych materiałów dydaktycznych. W zajęciach słuchaczom towarzyszą nowoczesne narzędzia interaktywne i multimedialne.

Jednym z zadań modułu jest możliwość przystąpienia słuchaczy z najlepszymi wynikami w opanowaniu języka obcego do egzaminu na certyfikat międzynarodowy Cambridge, Instytutu Goethe oraz TRKI. Dlatego też zajęcia oparte są na treściach podręczników dedykowanych przez centra egzaminacyjne.

Lektoraty odbywają się w Uczelni Jana Wyżykowskiego przy ul. Skalników 6b w Polkowicach, raz w tygodniu w dni powszednie wg. ustalonego harmonogramu i trwają 90 min.

Moduł Matmaland

Uczestnikami programu, zwanymi dalej słuchaczami, mogą być dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas IV-VIII szkoły podstawowej na terenie gminy Polkowice.

Miłośnicy matematyki rozkochają się w niej jeszcze bardziej. Różnorodne gry, przyrządy i doświadczenia matematyczne wykorzystane na zajęciach poza tym, że pokażą zastosowanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym, na dodatek rozwiną zadatki matematyczne każdego z uczestników.

Warsztaty odbywają się w Uczelni Jana Wyżykowskiego przy ul. Skalników 6b w Polkowicach, raz w tygodniu w dni powszednie wg. ustalonego harmonogramu i trwają 60 min.

Organizatorzy

Logo Uczelnia Jana Wyżykowskiegp
logo GMINA POLKOWICE - Serce Zagłębia Miedziowego

Polish your English!

Naukowe paliwo