logo JĘZYKOWCY na białym tle

Zajęcia w module Językowcy Uniwersytetu Dziecięcego UJW są bezpłatne dla uczestników. Program finansowany jest ze środków Gminy Polkowice.

Uwaga! Pierwszy etap rekrutacji został zakończony ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń. Osoby, które pomyślnie wysłały zgłoszenia na język ANGIELSKI zapraszamy na drugi etap rekrutacji, tj. na test znajomości języka (12 czerwca, godz. 18:00, sala A423, 3. piętro). 

Osoby, które wysłały zgłoszenia na naukę języka niemieckiego prosimy o oczekiwanie na e-maila z informacją o wpisaniu na listę uczestników lub na listę rezerwową.

Adresaci

Dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas III (język angielski) oraz III i IV (język niemiecki) szkoły podstawowej.

Rekrutacja prowadzona jest dla nowych uczestników modułu, to znaczy, że dzieci, które regularnie uczęszczały w zajęciach w roku szkolnym 2022/2023 i ich rodzice e-mailowo zadeklarowali kontynuację udziału w projekcie, nie muszą ponownie wypełniać formularza zgłoszeniowego.

Termin i zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały szczegółowo opisane w Regulaminie.

Rekrutacja do modułu jest dwuetapowa:

  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego – 01.06 – 07.06.2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
  2. pisemna weryfikacja poziomu znajomości języka obcego*12.06.2023 r., godz. 18:00 (w celu właściwego dopasowania poziomu znajomości do grupy).

*dotyczy tylko języka angielskiego

Liczba miejsc jest ograniczona. W kwalifikacji dziecka do modułu będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz wynik weryfikacji językowej (ze względu na liczbę miejsc wolnych na poszczególnych poziomach zaawansowania).

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, rekrutacja może zostać przedłużona. Nie przyjmujemy zgłoszeń osobistych, telefonicznych i e-mailowych.

Regulamin

Przed wypełnieniem formularza, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem UD UJW.

Formularz zgłoszeniowy

Pierwszy etap rekrutacji został już zakończony ze względu na osiągnięcie limitu miejsc.

Organizatorzy

Logo Uczelnia Jana Wyżykowskiegp
logo GMINA POLKOWICE - Serce Zagłębia Miedziowego

Polish your English!

Naukowe paliwo