logo JĘZYKOWCY na białym tle

Zajęcia w module Językowcy Uniwersytetu Dziecięcego UJW są bezpłatne dla uczestników. Program finansowany jest ze środków Gminy Polkowice.

Adresaci

Dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas III (język angielski) oraz III i IV (język niemiecki) szkoły podstawowej.

Rekrutacja prowadzona jest dla nowych uczestników modułu, to znaczy, że dzieci, które regularnie uczęszczały w zajęciach w roku szkolnym 2022/2023 i ich rodzice e-mailowo zadeklarowali kontynuację udziału w projekcie, nie muszą ponownie wypełniać formularza zgłoszeniowego.

Termin i zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały szczegółowo opisane w Regulaminie.

Rekrutacja do modułu jest dwuetapowa:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego – 01.06 – 07.06.2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 2. pisemna weryfikacja poziomu znajomości języka obcego*12.06.2023 r. (w celu właściwego dopasowania poziomu znajomości do grupy).

*dotyczy tylko języka angielskiego

Liczba miejsc jest ograniczona. W kwalifikacji dziecka do modułu będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz wynik weryfikacji językowej (ze względu na liczbę miejsc wolnych na poszczególnych poziomach zaawansowania).

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, rekrutacja może zostać przedłużona. Nie przyjmujemy zgłoszeń osobistych, telefonicznych i e-mailowych.

Regulamin

Przed wypełnieniem formularza, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem UD UJW.

Formularz zgłoszeniowy

  Język *

  Poziom znajomości języka *

  Oświadczam także, że:  * pole obowiązkowe

  Organizatorzy

  Logo Uczelnia Jana Wyżykowskiegp
  logo GMINA POLKOWICE - Serce Zagłębia Miedziowego

  Polish your English!

  Naukowe paliwo