logo JĘZYKOWCY na białym tle

Rekrutacja została zakończona. Limit miejsc został wyczerpany. Ogłoszenie wyników 16 września 2022 r.

Adresaci

Dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Rekrutacja 2022 prowadzona jest dla nowych uczestników modułu, to znaczy, że dzieci, które regularnie uczęszczały w zajęciach w roku szkolnym 2021/2022 i ich rodzice e-mailowo zadeklarowali kontynuację udziału w projekcie, nie muszą ponownie wypełniać formularza zgłoszeniowego.

Termin i zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały szczegółowo opisane w Regulaminie.

Rekrutacja do modułu jest dwuetapowa:

  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego – 22.08 – 05.09.2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
  2. pisemna weryfikacja poziomu znajomości języka obcego*06.09.2022 r. (w celu właściwego dopasowania poziomu znajomości do grupy).

*dotyczy tylko języka angielskiego

Liczba miejsc jest ograniczona. W kwalifikacji dziecka do modułu będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz wynik weryfikacji językowej (ze względu na liczbę miejsc wolnych na poszczególnych poziomach zaawansowania).

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, rekrutacja może zostać przedłużona. Nie przyjmujemy zgłoszeń osobistych, telefonicznych i e-mailowych.

Regulamin

Przed wypełnieniem formularza, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem UD UJW.

Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja została zakończona, nie ma już możliwości wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Organizatorzy

Logo Uczelnia Jana Wyżykowskiegp
logo GMINA POLKOWICE - Serce Zagłębia Miedziowego

Polish your English!

Naukowe paliwo