logo JĘZYKOWCY na białym tle

Rekrutacja do modułu została ZAKOŃCZONA.

Etap I (zgłoszenia): 15 lutego od g. 10:00 i do wyczerpania limitu miejsc lub do 17 lutego g. 12:00 (dotyczy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego).

Etap II (test online): 18 lutego od 10:00 do 18:00 (dotyczy języka angielskiego).

Etap III (etap ustny): 22 i 25 lutego (dotyczy języka angielskiego).

Limit miejsc: 80.

Adresaci: dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas IV-VII szkoły podstawowej.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie UD UJW.

Organizatorzy

Logo Uczelnia Jana Wyżykowskiegp
logo GMINA POLKOWICE - Serce Zagłębia Miedziowego

Naukowe paliwo