logo MATMALAND na białym tle

Zajęcia w module Matmaland są bezpłatne dla uczestników. Program jest finansowany ze środków Gminy Polkowice.

UWAGA! Rekrutacja została zakończona. LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY.

Matmaland to program, dzięki któremu miłośnicy matematyki rozkochają się w niej jeszcze bardziej a Ci, którzy matmy trochę się boją, dowiedzą się, że zabawa z nią rozwija i może sprawiać frajdę. Gry, przyrządy i doświadczenia matematyczne wykorzystane na zajęciach pokażą zastosowanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym i rozwiną każdego z uczestników.

Warsztaty odbywają się w małych grupach w Uczelni przy ul. Skalników 6b w Polkowicach, raz w tygodniu w czwartki, wg. ustalonego harmonogramu i trwają 60 min.

Adresaci

Dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Termin rekrutacji uzupełniającej

21 lutego 2022 r.* od g. 10:00.

O wyznaczonej godzinie, w zakładce REKRUTACJA, pod tekstem, zostanie udostępniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Nie przyjmujemy zgłoszeń osobistych, telefonicznych i e-mailowych.

UWAGA! Jeśli o godzinie 10:00 formularz będzie niewidoczny, prosimy o odświeżenie strony!

*przed tą datą formularz nie będzie aktywny.

Liczba miejsc

Jest to rekrutacja uzupełniająca do grup istniejących M1-M4, gdzie M1 to grupa dla dzieci najmłodszych, a M4, dla najstarszych.

W trakcie rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem wolnych miejsc na poszczególnych poziomach. O wynikach rekrutacji poinformujemy e-mailowo na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Dzieci, które z uwagi na brak miejsc na danym poziomie nie zostaną wpisane na listę słuchaczy, wpisane będą na listę rezerwową.

Regulamin

Przed wypełnieniem formularza, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem UD UJW.

UWAGA! LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

Organizatorzy

Logo Uczelnia Jana Wyżykowskiegp
logo GMINA POLKOWICE - Serce Zagłębia Miedziowego

Naukowe paliwo