logo ODKRYWCY na białym tle

Rekrutacja do modułu została ZAKOŃCZONA z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Termin zgłoszenia: 12 lutego od g. 10:00 i do wyczerpania limitu miejsc.

Limit miejsc: 60.

Adresaci: dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas III-VI szkoły podstawowej.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie UD UJW.

Organizatorzy

Logo Uczelnia Jana Wyżykowskiegp
logo GMINA POLKOWICE - Serce Zagłębia Miedziowego

Naukowe paliwo