Miło jest nam poinformować, że 1 czerwca o godz. 10:00 rozpocznie się rekrutacja do modułu Językowcy Uniwersytetu dziecięcego UJW.

Rekrutacja będzie obejmowała język angielski i język niemiecki – poziom podstawowy.

*Język angielski – rekrutacja przeznaczona jest dla dzieci uczęszczających obecnie do klasy III, które od września rozpoczną naukę w klasie IV.

Język niemiecki – rekrutacja przeznaczona jest dla dzieci, które obecnie uczęszczają do klas III i IV.

Do udziału w Uniwersytecie zapraszamy dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Polkowice. Zajęcia w modułach są bezpłatne dla uczestników a projekt finansowany jest ze środków Gminy Polkowice. Ogólnym celem Uniwersytetu jest m.in. podnoszenie jakości, różnorodności i indywidualizacji kształcenia, popularyzacja nauki, podwyższenie poziomu kapitału ludzkiego a także rozwijanie talentów, ale projekt ma też konkretne zadania.

Szczegółowym celem modułu Językowcy natomiast podnoszenie kompetencji językowych i pokazanie możliwości samodzielnego uczenia się, wspieranie dzieci uzdolnionych językowo i poszerzanie ich umiejętności posługiwania się językami obcymi najbardziej wpływowymi ze względu na użytkowość społeczno-zawodową. Jednym z zadań modułu, jest możliwość przystąpienia słuchaczy z najlepszymi wynikami w opanowaniu języka obcego do egzaminu na certyfikat międzynarodowy. Lektoraty odbywają się w Uczelni Jana Wyżykowskiego przy ul. Skalników 6b w Polkowicach, raz w tygodniu w dni powszednie, wg. ustalonego harmonogramu i trwają 90 min.

Aby zgłosić dziecko do Uniwersytetu należy formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony 1 czerwca o godz. 10:00 w zakładce Rekrutacja.

Nie prowadzimy zapisów telefonicznych, e-mailowych i osobistych.

* W przypadku języka angielskiego rekrutacja składa się z 2 etapów:

 etap 1 – zgłoszenie poprzez formularz dostępny na stronie

 etap 2 – test poziomujący, który odbędzie się w dniu 12.06.2023 r.

 

Organizatorzy

Logo Uczelnia Jana Wyżykowskiegp
logo GMINA POLKOWICE - Serce Zagłębia Miedziowego

Polish your English!

Naukowe paliwo