Już za chwileczkę, już za momencik! A dokładniej to zaraz PO FERIACH planujemy wystartować z rekrutacją na I rok ODKRYWCÓW i rekrutacją uzupełniającą do modułu MATMALAND. Rekrutacja do modułu JĘZYKOWCY planowana jest na koniec bieżącego roku szkolnego.

Słuchaczami Uniwersytetu dziecięcego UJW (niezależnie od wybranego modułu), mogą zostać dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Polkowice.

Aby zostać ODKRYWCĄ, trzeba być uczniem klas II-V szkoły podstawowej. Zajęcia w module odbywają się w weekendy w siedzibie Uczelni przy ul. Skalników 6b, najczęściej raz w miesiącu. „Nauka” w module trwa maksymalnie dwa lata kalendarzowe. Słuchacze uczestniczą w warsztatach, eksperymentują i doświadczają, dobrze się przy tym bawiąc. Najczęstszą formą spotkań są zajęcia warsztatowe, w małych, 15-20 osobowych grupach. Jeśli sytuacja pandemiczna pozwala, słuchacze biorą udział także w wykładach popularnonaukowych oraz w wycieczkach edukacyjnych. W module ODKRYWCY, dzieci poznają różne dziedziny i dyscypliny naukowe, spotykają ciekawych ludzi, pasjonatów i popularyzatorów nauki oraz rozwijają swoje zainteresowania.

Słuchaczami modułu MATMALAND mogą zostać dzieci będące uczniami klas IV-VIII szkoły podstawowej. To zajęcia dla tych, którzy chcą poznać matematykę od innej strony niż w szkole. Dzięki cotygodniowym spotkaniom, miłośnicy KRÓLOWEJ NAUK rozkochają się w niej jeszcze bardziej a Ci, którzy nie są z nią zaprzyjaźnieni, mają szansę ją polubić. Różnorodne gry, przyrządy i doświadczenia matematyczne wykorzystane na zajęciach poza tym, że pokażą zastosowanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym, na dodatek rozwiną zadatki matematyczne każdego z uczestników. Zajęcia w module nie są korepetycjami. Mają za zadanie rozwijać, otwierać i trenować umysły młodych słuchaczy. Warsztaty odbywają się w Uczelni w czwartki trwają 60 min.

Organizatorzy

Logo Uczelnia Jana Wyżykowskiegp
logo GMINA POLKOWICE - Serce Zagłębia Miedziowego

Polish your English!

Naukowe paliwo